Velkommen til “Artige tips til KH-timen”

“Artige tips til KH-timen” er et knippe praktiske oppgaver rettet mot kunst og håndverksfaget i barneskolen. Det er 155 oppgaver fordelt på til sammen åtte hefter. Som et tillegg kan man tegne et abonnement for full tilgang til alt innhold på nettsidene, blant annet 115 veiledningsfilmer. Det finnes oppgaver for både småskolen og mellomtrinnet. Oppgavene er først og fremst ment som en førstehjelp til alle lærere som underviser i kunst og håndverk uten at de føler de har den rette kompetansen i faget.

Men det er også en super idébank til alle dyktige faglærere som i en hektisk hverdag trenger kreativt påfyll. 

Eller kanskje du som privatperson er ute etter tips til kreative aktiviteter du kan utføre med barna dine, men mangler inspirasjon og ønsket kunnskap. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å kjøpe heftene og også tegne abonnement om du ønsker det.

 

Om heftene

Serien består av 8 hefter med 155 spennende oppgaver. Anbefalt aldersgruppe, tidsbruk og vanskegrad er delt inn i nivåer.

Alt du trenger

Til hver oppgave følger lister over materiell og redskaper, gode forklaringer og hva som kreves av for- og etterarbeid.

Oppgavene

Mange oppgaver har ulike tips i forhold til gjennomføring, forenkling og andre variasjoner av oppgavene.

Arbeidsbeskrivelser

Oppgaver merket med dette symbolet har en utskriftvennlig arbeidsbeskrivelse. Dette krever abonnement.

Kopioriginaler

Som abonnent får du tilgang til kopieringsoriginaler og maler til alle oppgaver der det er referert til dette.

Veiledningsfilmer

Du får også som abonnent tilgang på veiledningfilmer til de fleste teknikker som blir brukt i oppgavene.

En kort introduksjon av alle heftene

Her kan du lese litt mer om hva heftene inneholder, antall oppgaver osv. Totalt er det 155 ulike oppgaver. Til mange av disse oppgavene kommer jeg med tips til hvordan man med enkle grep kan gjøre variasjoner slik at det plutselig blir en ny oppgave. Inkludert variasjoner av oppgavene blir det totalt 190 oppgaver fordelt på 8 hefter.

Bestill hefter
Bestill ønsket antall, eller hele serien til spesialpris!

Tegn abonnement
Få tilgang til alt innhold – tegn abonnement nå!

Utfyllende informasjon om bruk av heftene

Alt du trenger

I begynnelsen av alle oppgaver er det en oversiktlig liste over hvilket trinn oppgaven anbefales for, vanskegrad, tidsbruk, forslag til teori (kun på noen oppgaver), hva du trenger av materialer og redskaper, samt hva som er tilgjengelig av kopioriginaler og veiledningsfilmer for de som er abonnenter.

Materialer

Kjært barn har ofte mange navn… Derfor har jeg valgt å lage en kort og klargjørende liste over de materialer og redskaper som går igjen i mange oppgaver, der det kan være tvil om hva som brukes. Her finner du også en forklaring over hva jeg mener med de ulike dimensjonene og navn over trematerialer.

Arbeidsprosessen
Med noen unntak følger de aller fleste oppgavene i hovedprinsippet samme arbeidsprosess. Den starter med en innføring som kan gjøres på mange ulike måter, elevene starter med å lage frimerkeskisser, deretter arbeidstegninger og til slutt lages produktet. Dette tilpasses til nivå og tidsbruk.

Kopioriginaler

Abonnenter får tilgang til kopieringsoriginaler til oppgaver der det er referert til dette. Da slipper du jobben med å tegne av malene som ligger bak teksten i de ulike oppgavene. Det er også mange ferdige maler til skissering ol. I tillegg har mange oppgaver arbeidsbeskrivelser beregnet kun til elevene.

Veiledningsfilmer

Du får også tilgang på 115 veiledningfilmer til de fleste teknikker og materialer som blir brukt i oppgavene hvis du tegner abonnement. Disse filmene er laget slik at de henvender seg direkte til elevene. På den måten kan filmene fungere som en ekstralærer, mens du blir litt friere til å hjelpe elever.

Læreplanen

Dette er på ingen måte en lærebok i kunst og håndverk. Alle oppgavene kan forankres i mål fra lærerplanen. Men det finnes også mange mål jeg ikke tar for meg i disse heftene. Mange av målene til de ulike oppgavene er innlysende, mens andre kan være mer diffuse, hva du vektlegger bestemmer du.

Hvordan lykkes med en kunst og håndverkstime?

Det er mange faktorer som påvirker en undervisningstime. Her vil gi deg en del tips og knep jeg har tilegnet meg gjennom mange år som lærer i kunst og håndverk. Noen ganger kan enkle løsninger være det som utgjør forskjellen på kaos eller kontroll. Alle som underviser i praktiske fag vet at det medfører andre utfordringer enn teoretiske fag.